• Marketing Center

    The company has Changsha, Xi'an, Hangzhou, Dongying, Jinan, Daqing, Taiyuan, Jingjiang, Chongqing, Shanghai, Wuxi, Guangzhou, Tianjin, Zhengzhou, Lanzhou, Linyi, Dalian, Nanjing, Ningbo, Suzhou, Wuhan, Ningbo, Beijing, More than 30 overseas offices in Xinjiang, Nanchang, Shijiazhuang, Shenyang, Chengdu, Huainan and Luoyang are responsible for the sales and after-sales services of each district.    Return
    百度彩票